Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties wat betekent dat voor jou?

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DGA) heeft als doel de huidige VAR-verklaring te vervangen. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties moet een nieuw evenwicht brengen tussen de zelfstandige en de opdrachtgever.

De problemen met de VAR en wat de wet DBA hier in gaat veranderen

De wetgever is van mening dat de huidige VAR-verklaring teveel gericht is op de zelfstandige. Over de prestaties die door iemand die over de juiste VAR-verklaring beschikt hoeven geen loonheffingen en premies afgedragen te worden. Dit voordeel is voor opdrachtgevers een prikkel om zogenaamde schijnzelfstandigen in dienst te nemen. Dit is iemand die feitelijk in loondienst is, hij of zij verschilt bijna niet van een werknemer, maar juridisch zelfstandige is. Dit betekent niet alleen dat er over zijn loon geen premies en loonheffingen afgedragen hoeven te worden, maar ook dat de schijnzelfstandige niet kan rekenen op doorbetaling bij ziekte, of zwangerschap als hij zich daar niet voor verzekert.

Van VAR naar DBA, wat gaat er veranderen?

Per 1 mei worden er geen nieuwe VAR-verklaringen afgegeven en stappen we over naar modelcontracten. Modelcontracten zijn contracten die door de belastingdienst en belangenorganisaties worden opgesteld. Wie gebruikt maakt van een modelcontract weet zeker dat er over zijn inkomsten geen loonheffingen afgedragen hoeven te worden. De modelcontracten zijn branche-specifiek en worden op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. Als je nu van een eigen contract gebruik wenst te maken, dan kan dit contract worden opgestuurd naar de Belastingdienst. Vervolgens geeft de Belastingdienst uitsluitsel of er bij dit contract wel of geen loonheffingen afgedragen moeten worden. Als de Belastingdienst een dergelijk contract eenmaal heeft goedgekeurd, dan mag dit contract meerdere malen gebruikt worden.