Personeel aannemen met een proeftijd

Personeel aannemen is vaak lastig. Daarom spreken partijen vaak een proeftijd af. De proeftijd heeft als doel om te kijken of het tussen beide partijen klikt. Tijdens de proeftijd gelden de normale regels rondom het opzeggen van een arbeidsrelatie niet. De regels rondom de proeftijd zijn daarom extra streng en rechters leggen deze regels ook buitengewoon strikt uit.

De lengte van een proeftijd hangt af van de lengte van de arbeidsovereenkomst

De vraag of en hoelang een proeftijd mag duren hangt af van de vraag hoelang het arbeidscontract loopt. Heeft de arbeidsovereenkomst een duur van 6 maanden, dan mag er helemaal geen proeftijd overeen gekomen worden.

Een tijdelijk contract waar geen einddatum bij is afgesproken mag een proeftijd van een maand hebben. Bij een contract dat langer dan 6 maanden, maar minder dan 2 jaar loopt, mag er een proeftijd van 1 maand overeengekomen worden.

Bij een tijdelijk contract dat langer dan twee jaar loopt en een vast contract, mag een proeftijd van 2 maanden overeen gekomen worden.

Algemene regels rondom de proeftijd

De proeftijd moet schriftelijk overeen zijn gekomen en beide partijen moeten hun handtekening hiervoor zetten. Een mondelinge afspraak rondom de proeftijd is daarom nietig. Daarnaast moet de termijn van de proeftijd voor beide partijen gelijk zijn. Het is dus niet mogelijk dat een werkgever een langere proeftijd kan bedingen dan dat de werknemer aan proeftijd krijgt.

In sommige gevallen kan het zo zijn dat de proeftijd al is verstreken omdat de werkgever bijvoorbeeld heeft gevraagd om een “proefdag” mee te lopen. Rechters kunnen dan oordelen dat de proeftijd al is verstreken. De omstandigheden van het geval zullen dan een belangrijke rol spelen.

Het is voor een werkgever ook goed om te beseffen dat een werknemer zich op de proeftijd kan beroepen. Voor hem gelden dan de normale regels rondom het opzeggen van de overeenkomst dan ook niet.