Facturen, waar moeten ze aan voldoen?

Een ondernemer die goederen of diensten aan andere ondernemers levert is verplicht om hier een factuur voor te sturen. Het begrip ondernemers moet in deze ruim opgevat worden, ook rechtspersonen die geen onderneming zijn vallen hier onder. Een factuur moet aan een behoorlijk aantal voorwaarden voldoen en moet binnen een bepaalde tijd verstuurd worden.

Wanneer moet een factuur verstuurd worden?

Facturen moeten verstuurd worden voor geleverde goederen en diensten en voor vooruitbetalingen. De factuur moet ook binnen een bepaalde tijd verzonden worden. De factuur moet uiterlijk op de 15e dag van de volgende maand verzonden zijn. Het maakt voor de Belastingdienst niet uit of een ondernemer een factuur per post of digitaal verstuurd. De factuur moet echter wel bewaard blijven. Als een ondernemer zijn facturen digitaal wil versturen, dan moet de wederpartij hier uiteraard wel toestemming voor geven.

Waar moet een factuur aan voldoen?

Een factuur moet minimaal een aantal gegevens bevatten. In de eerste plaats moet op de factuur de volledige naam van de uzelf en de afnemer staan. Zowel de juridische naam, als de handelsnaam in combinatie met het adres en het Kamer van Koophandel-nummer zijn toegestaan. Uw eigen volledige adres en het volledige adres van de afnemer moeten altijd vermeld worden. Het moet gaan om het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd.

Daarnaast moeten uw KvK- een btw-nummer op de factuur staan, samen met de datum waarop de factuur is uitgereikt. De factuur moet voorzien zijn van een uniek volgnummer en er moet te zien zijn welke goederen en diensten er zijn geleverd. Daarnaast moet te zien zijn wanneer dit is gebeurd, of wanneer de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Als laatste moet op de factuur het bedrag zonder btw te zien zijn, het btw-bedrag, het btw-tarief en het bedrag inclusief btw.